Mobiilirakendus

Teed puhtaks

Ülesanne: kujundada mobiilirakendus, mis aitaks kiirelt ja efektiivselt Päästeametil eemaldada langenud puid teedelt, kaasates ettevõtteid, kes omavad harvestere.
Juhendaja: Oliver Maaker
Aeg: 2019 kevad

Vaata äpi prototüüpi

Mockup: https://www.freepik.com

Taust ja lähteülesanne

Päästeamet korraldab tormi korral teedele ja elektriliinidele langenud puude eemaldamise. Tihti sõidavad päästeameti mehed ja tehnika sündmuskohale kümnete kilomeetrite kauguselt ja kulutavad tee vabastamiseks tunde, samal ajal kui nn “metsa taga”, mõne kilomeetri raadiuses teostavad raie- ja hooldustöid ettevõtted, kes kasutavad spetsiaalselt selleks mõeldud tehnikat - harvestere. Et olukorda lahendada oluliselt kiiremini ja operatiivsemalt, soovis Päästeamet tellida mobiilirakendust, mis aitaks neil kiirelt ja efektiivselt likvideerida langenud puid teedelt, kaasates harvestere omavaid ettevõtteid.

Lahendamist vajasid küsimused:

  • kuidas saada teada või kindlaks määrata harvesteride asukoha- ja kontaktinfo?
  • kuidas teha koostööd metsa hooldavate ja raietöid tegevate ettevõtetega?
  • millistele platvormidele rakendused tulevad - Android või iOS?
  • kas olemasolevaid positsioneerimise lahendusi saab kasutada või integreerida?
  • millised positsioneerimise lahendused/teenused on juba turul olemas?
  • milline on arenduse plaanitav eelarve?
  • kas inimesed, kes soovivad appi minna, saavad info kus on langenud puud ja saaksid ennast registreerida vabatahtlikuks?
  • kas inimesed, kes vajavad abi teele kukkunud puude eemaldamisega, saaks sinna süsteemi ka ise oma infot sisestada?
  • millistel riigiettevõtetel võiks olla sellest mobiilirakendusest veel kasu?
Teekond
I samm

Esimese sammuna tutvusin olemasoleva informatsiooniga – Päästeameti töökorraldus, statistika, vabatahtlikud, ettevõtted ja nendega koostöö, koostöö KOV-idega ja muude riigiastustega. Kaardistasin lähteinfo ning analüüsisin, kas saan olemasolevaid andmebaase ja infot kasutada.

II samm

Rasketehnikat omavate ettevõtete ja vajaduste kaardistamine, sealhulgas uurisin kuidas ettevõtted näevad koostööd Pääasteametiga.

III samm

Uurisin, kas olemasolevaid positsioneerimsteenust pakkuvad mobiilirakendusi saab kasutada ja kas on võimalik teha lisaarendus.

IV samm

Visandasin esmased kavandid ja tegin prototüübi.

V samm

Tutvustasin prototüüpi tellijale ning arutasime koos, milliseid funktsioone täiendada.

VI samm

Täiendasin prototüüpi vastavalt tellija soovile ja andsin soovitud töö üle.

VI samm

Koostasin kliendile hinnapakkumise.