Meened

Ülesanne: luua Kuressaare Ametikooli sümboolikat kasutades reklaamkingitused noortele sisseastujatele
Juhendaja: Madis Vaher ja Leelo Leesi
Aeg: 2018 kevad

Kuressaare Ametikool soovis uuendada ja täiendada reklaamkingitusi, mida jagada avatud uste päeval kooli pürgivatele noortele. Sooviti märkidele ja külmkapimagnetitele kavandeid. Enda kavandites tuginesin kooli logole ja kindlaks määratud värvidele. Soovisin teha märki, mida noored hea meelega sooviks kanda enda riietel või esemetel. Testgrupina kasutasin noori, kellelt saadud tagasiside põhjal lisasin ka must-valge märgi kavandi.

Mockup: https://www.freepik.com